Tehnika ekstrakcije folikularnih jedinica FUE u transplantaciji kose kao trenutna opcija liječenja androgenetske alopecije

Androgenetska alopecija utječe na značajan dio muškaraca i žena, uzrokujući ne samo gubitak kose nego i psihičke posljedice poput smanjenog samopouzdanja i socijalnih funkcija. Unatoč dostupnim tretmanima, mnogi ne postižu očekivane rezultate, čime raste interes za transplantaciju kose. Metode transplantacije kose, posebno tehnika ekstrakcije folikularnih jedinica (FUE), napredovale su od 1960-ih, nudeći manje invazivan pristup […]