Politika privatnosti

Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt VatanMed-a. Možete da pristupite većini stranica na sajtu bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete sajta kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje, kao i prilikom slanja upita na stranici sa formularom koji korisnik sajta popunjava, po želji. Za više informacija, molimo Vas da pogledate Izjavu o korišćenju kolačića koja se nalazi niže.

Možemo da koristimo vaše lične podatke u promotivne svrhe, pre svega kako bismo vam predstavili i pokazali reklamne i promotivne materijale. Tražićemo od vas dozvolu za prosleđivanje reklamnog materijala ili informacija o proizvodima pre samog slanja reklamnog i promotivnog materijala. Možete da se predomislite u vezi sa direktnim marketingom i opozovete svoj pristanak na obradu vaših ličnih podatak u svrhe direktnog marketinga u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti iz svih marketinških komunikacija i biltena, izmeniti svoj korisnički profil ili podatke, a možete nas i kontaktirati. U svakom trenutku možete podneti prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran, sa jasnom naznakom obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Vaš prigovor možete slati na način naveden u Odeljku 8 (Kontaktirajte nas) ispod. Takođe, po ovom osnovu imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i tužbu nadležnom sudu.

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.

Metapodaci

Naš vebsajt možete koristiti sa ili bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, u zavisnosti od potrebe konkretne situacije. U slučaju da ne ostavljate podatke o ličnosti, VatanMed može prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Treće strane

Ostali primaoci

VatanMed Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja,  preuzimanja ili druge statusne promene Nelt-a, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

 

 

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici ec.europa.eu/justice/data- protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Štitu za privatnost između EU i SAD” („EU-U.S. Privacy Shield“), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ukoliko do prenosa dođe, VatanMed će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca. Možete tražiti primerak takvih odgovarajućih mera zaštite ako nas kontaktirate na način koji je naveden u daljem tekstu u Odeljku 8 (Kontaktirajte nas).

Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

– Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;

– Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;

– Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;

– Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih ili životno važnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;

– Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam zakonom dodeljena;

– Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete, odnosno maloletna osoba;

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, ne-pružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom druge pravne posledice po Vas.

Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite? 

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati saglasnost u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 8 (Kontaktirajte nas) ispod. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da  izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. Nelt će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i tužbu nadležnom sudu.

Kolačići i druge tehnologije praćenja – Izjava o korišćenju kolačića

Ovaj vebsajt i kao i većina sajtova, koristi male tekstualne datoteke koje se zovu kolačići. Ova sekcija pruža informacije o tome šta su kolačići, koje kolačiće Nelt koristi i kako se mogu kontrolisati.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumevaćemo Vaš pristanak. Ako ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi savremeni pretraživači omogućavaju da promenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju ‘opcije’. Međutim, onemogućavanje kolačića će verovatno značiti da sajt Nelt neće raditi kao što je očekivano.

 

5.1. Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija koje Vaš uređaj preuzme kada posetite sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju sajtu da prepozna korisnički uređaj i time poboljša funkcionalnost.

5.2. Kako VatanMed koristi kolačiće?

Naši kolačići

Kako bi naš sajt radio što bolje, koristimo kolačiće koji uključuju:

      • Pamćenje parametara Vaših pretraga
      • Omogućavanje dodavanja komentara na našem sajtu

Ne postoji način da se ovi kolačići spreče, osim da ne koristite sajt.

Kolačići društvenih mreža

Da biste jednostavno delili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima dugmad za deljenje. Stepen zaštite privatnosti podataka će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

Kolačići za anonimno prikupljanje statistike o posetiocima

Koristimo kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posetiocima, kao što su: koliko ljudi posećuje naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na određenim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovde.

Jutjub

Ponekad ugrađujemo video snimke sa Jutjuba. Korišćenje kolačića na Jutjubu uređuje Guglova politika privatnosti.

5.3. Definicije

Kolačići prve strane i kolačići treće strane

Kolačići prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik posećuje – sajt koji je prikazan u polju za URL. Kolačiće treće strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku posećuje. Ako korisnik poseti sajt i drugi entitet postavi kolačić kroz taj sajt, to je kolačić treće strane.

Trajni kolačići

Ovi kolačići ostaju na korisničkom uređaju u vremenskom periodu navedenom u kolačiću. Oni se aktiviraju svaki put kada korisnik poseti stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić́.

Kolačići sesije

Ovi kolačići omogućavaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživača. Sesija pretraživača počinje kada korisnik otvori prozor pretraživača i završava kada zatvori prozor pretraživača. Kolačići sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživač, svi kolačići sesije se brišu.

5.4. Isključivanje kolačića

Obično možete isključiti kolačiće prilagođavanjem podešavanja pretraživača da biste sprečili prihvatanje kolačića. Međutim, verovatno ćete ograničiti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su kolačići standardni deo većine savremenih sajtova.

Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene servise, pogodnosti i usluge. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

Koliko su bezbedni vaši podaci? 

Vaše lične podatke VatanMed čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:

  • primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao što je pseudonimizacija, kako bi obezbedili obezbeđivanje delotvorne zaštite Vaših podataka o ličnosti,
  • primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.

Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti  koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

Ipak, prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta i aplikacije Nelta.

Kontaktirajte nas

VatanMed posvećeno štiti privatnost svih korisnika svog vebsajta. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu vatanmed.rs. Ne primenjuje se na Internet stranice drugih organizacija, uključujući i Internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana. Internet prezentacija Nelta može da sadrži linkove prema Internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas:

Stojana Protića br. 6, Vračar – Beograd

Tel: +381 64 322 00 22

E-mail: vatanmedclinicserbia@gmail.com